Slim geactiveerd door

 

Continuous auditing

 

 

 

Deze waarschuwingen, die door geautomatiseerde code worden geactiveerd, kunnen worden gebruikt om problemen te identificeren en te prioriteren en klanten naar bruikbare oplossingen te wijzen.

De mogelijkheid om altijd een subset van geautomatiseerde code te laten lopen, of de code voortdurend te laten lopen, zorgt voor een snelle communicatie tussen mens en computersysteem. Dit systeem is in staat alleen gegevens van personen te verzamelen wanneer het systeem wordt genoemd en alleen op een noodzakelijke basis. Nalevingsrichtsnoeren worden nog steeds gevalideerd door menselijk personeel en deze menselijke specialisten worden in het systeem ingeschakeld wanneer er prestatieproblemen zijn (het doel van voortdurende audits). De mogelijkheid om naar een geavanceerd niveau van softwareontwerp en -bouw te gaan om ingewikkelde bedrijfsprocessen en -processen te ondersteunen, geeft menselijk personeel alles wat nodig is om deze complexe processen uit te voeren.

OP TECHNOLOGIE GEBASEERDE INTERNE CONTROLE

Geautomatiseerde software voor het scannen en rapporteren van fouten in een cloud

De waarde van computertechnologie voor het bijhouden van basisboekhoudsystemen en -procedures wordt niet door iedereen erkend of gewaardeerd. Veel boekhoudsystemen van banken zijn overgezet op een smartphone en een webbeheersysteem in plaats van een duurder en inflexibeler analoog systeem. Automatisering van de meeste van de traditionele doeleinden van boekhoudsystemen stelt banken, kredietverenigingen en andere instellingen die gegevens bijhouden in staat efficiënter te worden en de kosten te verlagen. Automatisering van het zakenbankieren is een aantrekkelijke optie geworden om naast het ondersteunen van bepaalde geleerde activiteiten ook te helpen automatiseren.

Het Business Decision Support System (BDems) is een online universele boekhoudmodule gemodelleerd naar de papieren T9. In zijn meest basale gebruik kunnen toepassingen voor e-business worden geïmplementeerd om klanten en bedrijven een real-time inzicht in en controle over hun financiële activiteiten te geven. Moderne elektronische bank-, handels-, kredietkaart-, marketing-, loonlijst- en rechtssystemen maken gebruik van BD’s om nauwkeurig kwartaal-, jaar-, maand- of jaarstaten te verstrekken. Elektronische handel en handel, evenals bedrijfsanalyses, beginnen beide met een begrip of inzicht in een bestaand financieel systeem, en professioneel databasebeheer kan volledig worden geautomatiseerd.

Confluent, Inc, schrijft: “Confluent, Inc. levert cloud-gebaseerde wereldwijde boekhoudsystemen en communicatiemiddelen, voor de wereldwijde bank- en financiële dienstverlening en mogelijk de detailhandel. Bedrijfswebsites, kantoren, mobiele apps en het internet kunnen worden verbonden met de nieuwe (100%) remote business en customer business applicaties in de cloud.”

http://www.confluentinc.com/eng/systems/VirtualBusiness/

Macro Codes

Software voor financiële diensten biedt voorbeelden van voordeurmanieren om gegevens van andere titels in CALCULUS te krijgen, zoals:

Grafische financiële integratie (zie beschrijving hieronder)

Toestemming voor toegang/inzage van persoonsgegevens (motivering ras 2000)

Toegang tot de overschrijving van elke geldschieter in de wereld

Wereldwijde dekking van doelmarkten en kredietmarkten (uitroepteken ter aanduiding van het begrip van doelmarkten voor zekerheidsregels), waarbij de leningsnormen wereldwijd gelijk worden gehouden

Gemakkelijk te gebruiken moderne boekhoudkundige toepassingen en voor een snelle systeemomschakeling

Praktisch gebruik van het systeem voor het traceren van transacties voor belasting-/inkomstenbelastingdoeleinden

Draagbare manier om klanteninformatie op FEMAL en PACIFILE naar CREDIT BASE te migreren vanaf elk ander apparaat

Onomkeerbare vrijgave van klanteninformatie van financiële instellingen aan slechts bepaalde bank, financiële instelling of overheid, ongeacht het aantal andere gebruikers.

Fast Track”-bepaling om onafhankelijk aan verwante wettelijke voorschriften en procedures te voldoen door voor een specifieke persoon één enkele identiteit te creëren.

– “Uit de aard der zaak zullen rechtshandhavingsinstanties worden geconfronteerd met belemmeringen bij de toegang tot deze gegevens, terwijl de nationale grenzen met betrekking tot gevoelige gegevens en het behoud van de privacy van ingezetenen gewaarborgd blijven. De financiële dienstverlener zal de kosten van bewaring en conversie alsook de moeilijke en geautomatiseerde levensstijlgerichte handhavingsprocedures elimineren.” (IPAC).” Beschrijving: gegevens van financiële instellingen die centraal moeten worden bewaard op een server door CRA/PIRPINS, de door CRA voorgeschreven on-linegegevensbank voor het melden van financiële criminaliteit (CP 369). Met behulp van Smart Video-Recorder’s ANALCU CONSULATE en Opus Data Access van het Vaticaan onderschept de politie van Toronto persoonlijke bestanden van duizenden Canadezen, en geeft deze uiteindelijk door aan haar missiepartners. Zodra gegevens zijn onderschept, “kunnen klanten toegang krijgen tot de gegevens en ze overdragen met behulp van de CREDIT BASE ADMINISTRATOR/DEPUTY ADMINISTRATOR.” Beschrijving(en): Het zal het Bureau zeven jaar kosten om de overdrachten te openen. Bovendien zal het drie jaar duren voordat het Bureau voor elke aanvrager (die slechts eenmaal toegang heeft tot zijn persoonlijke bestanden) een apart UID-nummer heeft ingesteld.

Computer Beveiliging

Bedrijven beschikken over adequate computerbeveiligingscontroles om de gegevens die zij bewaren te beveiligen. Deze controles kunnen op naam-, nummer-, gebruikers- en accountniveau worden uitgevoerd en gelden zowel voor de eigenaar van de gegevens als voor de bedrijfsonderdelen van de gegevensbank (bv. werknemers, klanten, enz.). Deze controles, gebaseerd op omstandigheden, bedrijfstype of anderszins, omvatten beperkingen die worden aanbevolen in het meest gebruikelijke Australische document, een informatiebeveiligingsbeleid genaamd.

lees meer:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.