Wat is een grote

Administratiekantoor Rotterdam

 

Een groot administratiekantoor kan bestaan uit slechts drie of vier personen die voltijds werken, terwijl een kantoor van 1001 personen honderden personeelsleden in dienst zal hebben. Veel administratiekantoor zijn wel afhankelijk van overheidscontracten en euro’s uit buitenlandse handelsoverschotten. Deze zijn voornamelijk gericht op de tewerkstelling van werknemers uit EU-landen op tijdelijke basis, met dien verstande dat zij op lange termijn naar hun land van herkomst zullen terugkeren.

Boekhouden is een hooggeschoold beroep. Zo is er het National Technical Training Scheme bij het buig- en bewerkingsbedrijf van Boc harassingdon. Het doel is uiteindelijk alle werklozen van Groot-Brittannië te leren hoe zij industriële apparatuur van het type dat in hun unieke vakgebieden vereist is, kunnen instellen en onderhouden.

Het voornaamste doel van een boekhouder is waarde te creëren en winstgevendheid te bevorderen. Zij werken aan het elimineren van boekhoudkundige fouten en richten zich vooral op waardecreatie, en niet zozeer op inkomsten, gezamenlijke winst en/of verkoop. Bedrijfsleiders, accountants en fiscalisten worden naar behoren betaald, maar slechts weinigen van hen zijn gebonden aan een politieke, educatieve of religieuze partij of groepering.

In veel landen is het accountantsberoep een impopulair onderdeel van de nationale economie, en bij het publiek heerst een gezonde dosis scepsis. De mensen hebben geen vertrouwen in administratiekantoor, zoals wij allen zo bang zijn voor onze eigen financiële systemen. Het algemene gevoel kan zijn dat, omdat niemand te vertrouwen is, er geen diensten worden geleverd, en het publiek aan zijn lot wordt overgelaten.

De betrouwbaarheid van de financiering van ondernemingen is afhankelijk van de informatie die door ondernemingen en hun leveranciers wordt verstrekt. De verschillende fiscale behandeling tussen ondernemingen, particulieren en/of andere verbonden partijen is echter zeer uiteenlopend en kan, hoewel vergelijkbaar, verschillen naar gelang van de specifieke criteria die door elk land worden vastgesteld. In de VS bijvoorbeeld moeten de plaatselijke autoriteiten een audit goedkeuren, en die goedkeuring is onderworpen aan vele controles, terwijl dat in het algemeen niet zo is, hoewel irn geweten wel zo wordt geacht.

Wat in de 19e eeuw is begonnen en wat nu het bedrijfsleven wordt genoemd, heeft zich in de 20e eeuw ontwikkeld en is, net als al deze prachtige overwinningen, vele grootheden gaan omvatten. Alleen al in de Verenigde Staten bedragen de omzetbelasting, de vermogenswinstbelasting, de inkomstenbelasting, de successierechten, de brandstofbelasting, de loonbelasting, de belasting op persoonlijke eigendom en de inkomstenbelasting gewoonlijk minder dan 10% van de totale bedrijfswinst.

 

LEES MEER : 

Boekhouder Rotterdam Zuid 

Belastingadviseurs Rotterdam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.